چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و بوسیله پاسخگر گزارش میشود و اولین بار برای نشان دادن جنبه روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید.با استفاده از این پرسشنامه می توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجربه وتحلیلهای روانسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ۱۹۷۶ تهیه گردید.درایران میرزایی(۱۳۵۹)مطالعه ای بر هنجار یابی آن انجام داده است.دراگوتیس(۱۹۷۶)پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است.بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی۹۵% و کمترین آن برای روانپریشی ۷۷% بدست آمده است.در محاسبه پایایی به شیوه باز آزمایی بر روی ۹۴ بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا ضرایب همبستگی افسردگی ۷۳% و کمترین آن را برای بعد ترسهای مرضی ۳۶% گزارش کرده اند.

این پرسشنامه یکی از پر استفاده ترین پرسشنامه ها است و در ایران نیز در پژوهش های متعدد به منظور تعیین روایی(Validity) و پایایی (Reliability) و همچنین غربالگری و تشخیص اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به مطالعات ۱۳۷۱،دولت آبادی۱۳۷۱، حیدریان۱۳۶۶، مظاهری۱۳۷۲، بهرامی ۱۳۷۸، آقا صادقی ۱۳۷۹،اسماعیلی۱۳۷۹ اشاره کرد.هر یک از سوالات پرسشنامه، از یک طیف ۵ درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر(هیچ) تا چهار(به شدت)می باشد. تشکیل شده است.سوالات پرسشنامه ۹ بُعد مختلف شامل (شکایات جسمانی، وسواس فکری- عملی، حساسیت در ارتباط متقابل،افسردگی، پرخاشگریف ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی)را در بر میگیرد.

مشخصات چک لیست نشانگان اختلالات روانی

SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

تعداد صفحه: ۲۶

اعتبار و روایی :دارد

شیوه نمره گذاری :دارد

نوع فایل :word

جداول نیمرخ : برای زن و مرد-نوجوانان- بیماران سرپایی- بیماران بستری و افراد سالم به طور جداگانه تهیه شده است(جداول امکان رسم نیمرخ روانی رافراهم می کنند).

جهت دانلود  چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

RIAL 49,000 – خرید و دانلود فایل

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و بوسیله پاسخگر گزارش میشود و اولین بار برای نشان دادن جنبه روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید.با استفاده از این پرسشنامه می توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجربه وتحلیلهای روانسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ۱۹۷۶ تهیه گردید.درایران میرزایی(۱۳۵۹)مطالعه ای بر هنجار یابی آن انجام داده است.دراگوتیس(۱۹۷۶)پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است.بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی۹۵% و کمترین آن برای روانپریشی ۷۷% بدست آمده است.در محاسبه پایایی به شیوه باز آزمایی بر روی ۹۴ بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا ضرایب همبستگی افسردگی ۷۳% و کمترین آن را برای بعد ترسهای مرضی ۳۶% گزارش کرده اند.

این پرسشنامه یکی از پر استفاده ترین پرسشنامه ها است و در ایران نیز در پژوهش های متعدد به منظور تعیین روایی(Validity) و پایایی (Reliability) و همچنین غربالگری و تشخیص اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به مطالعات ۱۳۷۱،دولت آبادی۱۳۷۱، حیدریان۱۳۶۶، مظاهری۱۳۷۲، بهرامی ۱۳۷۸، آقا صادقی ۱۳۷۹،اسماعیلی۱۳۷۹ اشاره کرد.هر یک از سوالات پرسشنامه، از یک طیف ۵ درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر(هیچ) تا چهار(به شدت)می باشد. تشکیل شده است.سوالات پرسشنامه ۹ بُعد مختلف شامل (شکایات جسمانی، وسواس فکری- عملی، حساسیت در ارتباط متقابل،افسردگی، پرخاشگریف ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی)را در بر میگیرد.

مشخصات چک لیست نشانگان اختلالات روانی

SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

تعداد صفحه: ۲۶

اعتبار و روایی :دارد

شیوه نمره گذاری :دارد

نوع فایل :word

جداول نیمرخ : برای زن و مرد-نوجوانان- بیماران سرپایی- بیماران بستری و افراد سالم به طور جداگانه تهیه شده است(جداول امکان رسم نیمرخ روانی رافراهم می کنند).

جهت دانلود  چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

RIAL 49,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *