آرشیو های :

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

این مقیاس برای بررسی علایم زیر آستانه اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار (طیف سنی ۱۶ سال به بالا)، توسط بارون کوهن، س .  ویل رایت، س . اسکینر، ر .  مارتین، ج . و کلوبلی، ی . (۲۰۰۱)، در مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج تهیه شده است. نسخه پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پروفسور بارون کوهن،در مرکز سامتندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک – تهران و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی آماده شد.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:8 نوع فایل:word این مق...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه محقق ساخته دارای ۱۴ حیطه مختلف بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد. هر سوال سه گزینه دارد.

RIAL 15,000 – خرید ودانلود فایل

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۴ نوع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

پرسشنامه  هنجارهای اجتماعی نوجوانان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است. طیف پاسخ گویی آن از نوع هفت گزینه ای است.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه  هنجارهای اجتماعی نوجوانان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:w...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎنشی

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎنشی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

پرسشنامه ناپیروی تکانشی شامل ۱۷ گویه است که با هدف بررسی و ارزیابی میزان ناپیروی در افراد معرفی شده است .

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎنشی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:word پرسشنامه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

 

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است که هدف اصلی بررسی ابعاد نگرش های فرهنگی (مرد سالاری در مقابل زن سالاری، فرد گرایی در مقابل جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت (توزیع قدرت)) می باشد.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

  پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فای...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه جهت میزان سنجش بهره وری در سازمان ارائه شده است. که دارای ۱۵ سوال می باشد.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 ن...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

پرسشنامهشكست های شناختی شغلی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

هدف از اين ابزار اندازه گيری شكست های شناختی در محيط كار می باشد. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. 

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامهشكست های شناختی شغلی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۵ نوع فایل:word هدف...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شايستگی های دانشجويان پرستاری برای ارايه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شايستگي های دانشجويان پرستاری برای ارايه مراقبت های معنوی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه شايستگي های دانشجويان پرستاری برای ارايه مراقبت های معنوی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه در دو بخش کوتاه، تجربه های شما درباره روابط دوستانه تان را مورد سؤال قرار می دهد.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۳ نوع فایل:word این...

ادامه مطلب »

پرسشنامه پا برتری واترلو

پرسشنامه پا برتری واترلو

روایی و اعتبار :ندارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

برای شوت کردن یک توپ کاشته شده به سمت دروازه از کدام پا استفاده می کنید ؟ اگر مجبور باشید که روی یک پا بایستید ، روی کدام پایتان می ایستید ؟ برای صاف کردن شن های روی ساحل دریا از کدام پا استفاده می کنید ؟ اگر مجبور باشید که از یک صندلی بالا بروید ، اول کدام پا را برای بالا رفتن بلند می کنید ؟

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه پا برتری واترلو روایی و اعتبار :ندارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:word برای شوت کردن یک توپ کاشته شده به سمت دروازه ا...

ادامه مطلب »