آرشیو های :

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند دارای ۳۷ سوال بوده و هدف آن بررسی اضطراب آشکار کودکان از ابعاد مختلف (عوامل فيزيولوژيکی، حساسيت افراطی و تمرکز،  نگرانی) است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که به هر گزینه بلی یک نمره و به هر گزینه خیر صفر نمره تعلق می گیرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال بوده و هدف آن بررسی اضطراب آشکار کودکان از ابعاد مختلف (عوامل فيزيولوژيکی، حساسيت افراطی و تمرکز،  نگرانی) است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که به هر گزینه بلی یک نمره و به هر گزینه خیر صفر نمره تعلق می گیرد.

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در زیر ارائه گردیده است:

عوامل فيزيولوژيکی، ۱‚ ۵‚ ۹‚ ۱۳‚ ۱۷‚ ۲۱‚ ۲۵‚ ۲۹‚ ۳۳
حساسيت افراطی و تمرکز ۲‚ ۶‚ ۱۰‚ ۱۴‚ ۱۸‚ ۲۲‚ ۲۶‚ ۳۰‚ ۳۴، ۳۷
نگرانی ۳‚ ۷‚ ۱۱‚ ۱۵‚ ۱۹‚ ۲۳‚ ۲۷‚ ۳۱‚ ۳۵
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده اضطراب آشکار بالاتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس. گویه های ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۳۲-۳۶ مقیاس دروغ سنج را تشکیل می دهد.

روایی و پایاییدر پژوهش تقوی و همکاران (۱۳۸۲) اعتبار بازآزمایی این مقیاس ۶۷/۰ گزارش شده است. در پژوهش مفرد و همکاران (۱۳۸۱) اعتبار این مقیاس ۸۳/۰ گزارش شده است.  همچنین مفرد و همکاران (۱۳۸۱) پايايي آزمون – بازآزمون این مقیاس را براي بيماران ۸۷/۰ و براي گروه بهنجار ۸۱/۰ بدست آورده اند.

مشخصات پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS) بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند دارای 37 سوال بوده و هدف آن بررسی اضطراب آشکار کودکان از ابعاد مختلف (عوا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ توسط راندولف (۲۰۰۰) براي کمک به رواندرمانگران و کارکنان مدرسه براي معرفی و تشخيص اختلال دلبستگی در کودکان سنين ٥ تا ١٨ سال طراحی شد.فرم اصلی این پرسشنامه يك چك ليست ۳۰ سؤالي است كه والدين يا مراقب كودك تكميل مي كنند و شامل مشكلات متعددي است كه مراقب كودك در طول ۲ سال اخير مشاهده كرده است (مورگان ، ۲۰۰۴؛ وايدمن ، ٢٠٠٦).
توجه: در طی هنجاریابی که توسط موحد ابطحی (۱۳۹۱) انجام شده است تعداد گویه ها به ۲۵ عدد کاهش یافت.

مشخصات پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ توسط راندولف (2000) براي کمک به رواندرمانگران و کارکنان مدرسه براي معرفی و تشخيص اخ...

ادامه مطلب »

مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII

مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII

مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII توسط مک کواری و مانسون (۱۹۸۶) ساخته شده است که از ۲۲ گویه و ۳ خرده مقیاس اهمیت (۵ سوال)، لذت (۶ سوال) و خطر (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده بکار می رود.

این پرسشنامه دارای ۳ بعد بوده و شامل خرده مقیاس

۱٫ اهمیت ۵ سوال

۲٫ لذت ۶ سوال

۳٫ خطر ۳ سوال

بقیه سوالات در هیچ یک از گزینه ها جای نگرفته اند.

مشخصات مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون RPII توسط مک کواری و مانسون (1986) ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرده مقیاس اهمیت...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دارای ۶ سوال بوده که طیف پاسخ دهی به این سوالات با همدیگر متفاوت می باشد. به عبارتی، گزینه ای در یک سوال ممکن است با همان گزینه در سوال دیگر امتیاز متفاوتی داشته باشد.پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلیبارها در تحقیقات پژوهشگران استفاده شده است، بنابراین روایی آن‌ها به طور خود به خود تأیید شده است. در پژوهش ضرغامی و همکاران (۱۳۹۱)، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس، ۸۱۲/۰ به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دارای 6 سوال بوده که طیف پاسخ دهی به این سوالات با همدیگر متفاوت می باشد. به عبارتی، گزینه...

ادامه مطلب »

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR توسط واین سی. سیلباچ (۱۹۷۸) ساخته شده است که از ۱۹ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش درک والدین سالخورده از میزان کمک و حمایتی که از طرف فرزندانشان دریافت می کنند بکار می رود.اگر چه داده های روایی RFR به طور کلی موجود نیست، برخی اطلاعات مبنی بر روایی همزمان غیر مستقیم در دسترس می باشد. نمرات به طور معناداری با موارد زیر همبسته است: جنسیت (زنان نسبت به مردان بیشتر دوست داشتند حمایت فرزندی بالا را گزارش کنند)، وضع زناشویی (بیوه ها و مجردها سطوح بالاتری از حمایت را نسبت به متأهل ها گزارش دادند)، درآمد (افراد با درآمد بالاتر حمایت کمتری را گزارش دادند) و وضع سلامتی (افراد با سلامتی بیشتر حمایت کمتری را گزارش کردند). هیچ تفاوتی براساس نژاد پیدا نشد.

مشخصات مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ RFR توسط واین سی. سیلباچ (1978) ساخته شده است که از 19 گویه تشکیل شده است که به منظور سن...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک (چالش های مدیریتی، چالش های فرهنگی اجتماعی، چالش های فنی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .در پژوهش مقدسی (۱۳۸۵) برای تعیین روایی از آزمون مقدماتی در مورد پرسشنامه استفاده گردید. به این صورت که ابتدا پرسشنامه مقدماتی بین حدود ۲۰ درصد از نمونه ها توزیع و جمع آوری گردید و سوالات نامفهوم مورد بازنگری کلی و اساسی قرار گرفت. در نهایت، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت….

 

مشخصات پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک  بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی چالش های پیاده سازی تجارت ا...

ادامه مطلب »

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS توسط آر. ای. گلو و پی. اچ. گلو (۱۹۸۰) ساخته شده است که از ۵۰ گویه و ۵ خرده مقیاس کمرویی – حساسیت (۷ سوال)، بی توجهی (۱۱ سوال)، اثربخشی (۸ سوال)، محبوبیت (۴ سوال) و قلدر بودن (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در خود و همسالان بکار می رود.

همسانی درونی خرده مقیاس ها خیلی خوب بود. ضریب همبستگی آلفا برای خرده مقیاس های کمرویی – حساسیت، بی توجهی، اثربخشی، محبوبیت و قلدر بودن به ترتیب عبارت بودند از: ۸۹/۹۸، ۰/۹۸، ۰/۹۷، ۰/۸۷، ۰/۰ و ۹۱/۰٫ با استفاده از تحقیقات گسترده شامل تحلیل عاملی، تحلیل چند عاملی – چند روشی افتراقی و روایی همگرا و روایی پیش بین در بین ارزیابی همسالان، والدین و معلمین، این ابزار بطور کلی از روایی خوبی برخوردار است (مثلاً همبستگی بین ارزیابی همسالان و معلمان ۹۳/۰ بود).

مشخصات مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

 

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو PSRS توسط آر. ای. گلو و پی. اچ. گلو (1980) ساخته شده است که از 50 گویه و 5 خرده...

ادامه مطلب »

مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS

مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS

مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزيابي میزان برانگیختگی پیش از خواب در افراد از دو بعد جسمی و شناختی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است . نيكاسيو و همكاران (۱۹۸۵) به منظور ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي اين پرسشنامه آن را در كنار ابزارهاي اندازه گيري اضطراب،افسردگي و شاخص هاي خودسنجي اختلال خواب، بروي ۱۴۷ دانشجو، ۳۰ بزرگسال كه به طور طبيعي مي خوابند و ۳۰ نفر مبتلا به بي خوابي اجرا كردند. به علاوه ۳۱ دانشجو رفتار خواب و برانگيختگي پيش از خواب را در طول ۱۰ شب متوالي پايش نمودند. به عنوان شاهدي بر اعتبار مقياس خرده مقياس هاي شناختي و جسمي به گونه اي معنادار با اضطراب،افسردگي و شاخص هاي كلي مشكل خوابيدن مرتبط بودند. علاوه بر اين هر دو مقياس به طور موفقيت آميزي افراد مبتلا به بي خوابي را از افرادي كه به طور طبيعي مي خوابند، متمايز ساختند و به گونه اي معنادار با گزارش هاي شبانه از نهفتگي خواب ارتباط داشتند. 

مشخصات مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS  بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس برانگيختگي پيش از خواب PSAS دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزيابي میزان برانگیختگی پیش از خواب در افراد از دو بعد جس...

ادامه مطلب »

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو RSMS

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو RSMS

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو RSMS بصورت گروهی در موقعیت های معمولی کلاس درس اجرا می شود. دستورالعمل موجود در صفحه اول پرسشنامه آزمون کاملاً روشن است. اما خواندن دستورالعمل توسط روان سنج برای گروه، در پاسخ به سوالات گروه شرایط بهتری را فراهم می کند.  زمان لازم برای تکمیل سوالات مقیاس بین ۴۵ دقیقه تا یکساعت است. توضیحات خواسته شده از طرف دانش آموز باید به صورت تشویق او برای یافتن پاسخ از طرف او باشد.

چارچوب صفات مطلوب به یک پارچه از بلوغ اجتماعی از ساختار روانی – اجتماعی تدوین شده توسط «گرین برگر» و دیگران اقتباس گردید. این چارچوب مرکب از خصوصیات کلی است که متداول ترین انواع تقاضاها را مطرح می سازد که جامعه از افراد دارد و در عین حال مقوله های خاصی که مخصوص فرهنگ هایی است که افراد را قادر به برآوردن این نیازها می نماید.

مشخصات مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۱
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس بلوغ اجتماعی رائو RSMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو RSMS بصورت گروهی در موقعیت های معمولی کلاس درس اجرا می شود. دستورالعمل موجود در صفحه اول پرسشنام...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده توسط Amyx، Bhuiam، Sharma و Loveland 200 ساخته شده است که از ۹ گویه و ۴ خرده مقیاس رفتارهای اخلاقی عمومی (۲ سوال)، اخلاق و موفقیت (۲ سولت)، تحمل رفتارهای غیر اخلاقی (۳ سوال) و تنبیه برای رفتارهای غیر اخلاقی مرتبط با منافع شخصی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده بکار می رود.

محیط اخلاقی سازمان شامل ایدئولوژی های اخلاقی انتخاب شده توسط اعضاء سازمان، ایدئولوژی های نهادینه شده مرتبط با مدیریت و رهبری اخلاقی و ضوابط اخلاقی است که در عمل سازمان را شکل می دهند (بهاری فر و جواهری کامل، ۱۳۸۹).هانت و همکاران مفهوم ارزش های اخلاقی سازمان را ایجاد کردند و این ارزش های اخلاقی، ویژگی های فرهنگی یک محیط اخلاقی را شرح می دهد (بهاری فر و جواهری کامل، ۱۳۸۹).

مشخصات پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده توسط Amyx، Bhuiam، Sharma و Loveland 200 ساخته شده است که از 9 گویه و 4 خرده مق...

ادامه مطلب »