پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده ۲۸ سوال داشته و هدف آن بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوك، مشكلات توجه- ناپختگي، پرخاشگري اجتماعي، اضطراب- گوشه گيري) مي باشد. براي نمره گذاري اين پرسش نامه، سه نمره صفر، يك و دو به كار برده مي شود. نمره دو به مشكل رفتاري كه به صورت حاد ديده شود، نمره يك به مشكلاتي كه صورت حاد ندار ند و نمره صفر به عدم وجود مشكلات رفتاري داده مي شود. بيشترين نمره به دست آمده براي هر خرده آزمون دو برابر شماره گويه ها در آن خرده آزمون و كمترين نمره براي هر خرده آزمون صفر م ي باشد. دامنه مشكلات فرد از صفر تا ۱۷۶نوسان دارد.اين پرسشنامه داراي ۴ بعد است:

 اختلال سلوك ۳۸-۱

مشكلات توجه- ناپختگي ۷۱-۳۹

پرخاشگري اجتماعي ۸۰-۷۲

اضطراب- گوشه گيري ۸۸-۸۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات آن بعد را با هم جمع نموده و به منظور بدست آورد امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سوالات را محاسبه نمائید. امتياز بالاتر نشان دهنده اختلال رفتاری بیشتر و نمرات بالاتر در هر بعد، نشان دهنده بیشتر بودن اختلال مربوط به آن بعد در فرد موردنظر می باشد و برعکس.

مشخصات پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده ۲۸ سوال داشته و هدف آن بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوك، مشكلات توجه- ناپختگي، پرخاشگري اجتماعي، اضطراب- گوشه گيري) مي باشد. براي نمره گذاري اين پرسش نامه، سه نمره صفر، يك و دو به كار برده مي شود. نمره دو به مشكل رفتاري كه به صورت حاد ديده شود، نمره يك به مشكلاتي كه صورت حاد ندار ند و نمره صفر به عدم وجود مشكلات رفتاري داده مي شود. بيشترين نمره به دست آمده براي هر خرده آزمون دو برابر شماره گويه ها در آن خرده آزمون و كمترين نمره براي هر خرده آزمون صفر م ي باشد. دامنه مشكلات فرد از صفر تا ۱۷۶نوسان دارد.اين پرسشنامه داراي ۴ بعد است:

 اختلال سلوك ۳۸-۱

مشكلات توجه- ناپختگي ۷۱-۳۹

پرخاشگري اجتماعي ۸۰-۷۲

اضطراب- گوشه گيري ۸۸-۸۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات آن بعد را با هم جمع نموده و به منظور بدست آورد امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سوالات را محاسبه نمائید. امتياز بالاتر نشان دهنده اختلال رفتاری بیشتر و نمرات بالاتر در هر بعد، نشان دهنده بیشتر بودن اختلال مربوط به آن بعد در فرد موردنظر می باشد و برعکس.

مشخصات پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *