مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن RES

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن از ۱۹ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پیشرفت رابطه در دوران نامزدی بکار می رود. مقیاس رویدادهای ارتباطی (RES) به شش سطح تقسیم بندی می شود که برای گذر به سطح بعدی به یک یا دو ماده باید پاسخ «صحیح» داده شده باشد. برای هر سطح گذرانیده شده از سوی پاسخگو نمره ی ۱ داده می شود که این فرایند یک نمره از ۰ (عدم گذراندن هیچ یک از سطوح) تا ۶ (گذرانیده شدن کلیه سطوح) را به دست می دهد.

مشخصات مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن RES

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن RESبر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن از ۱۹ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پیشرفت رابطه در دوران نامزدی بکار می رود. مقیاس رویدادهای ارتباطی (RES) به شش سطح تقسیم بندی می شود که برای گذر به سطح بعدی به یک یا دو ماده باید پاسخ «صحیح» داده شده باشد. برای هر سطح گذرانیده شده از سوی پاسخگو نمره ی ۱ داده می شود که این فرایند یک نمره از ۰ (عدم گذراندن هیچ یک از سطوح) تا ۶ (گذرانیده شدن کلیه سطوح) را به دست می دهد.

مشخصات مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن RES

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن RESبر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *