پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

نمره گذاری

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر نشان دهنده سلامت اجتماعی بالاتر خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی
باباپور و همکاران (۱۳۸۸) براي بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفاي به دست آمده براي کل مقیاس ۷۸/۰ و براي هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از ۷۴/۰ براي مشارکت اجتماعی، ۷۴/۰ براي پذیرش اجتماعی، ۷۱/۰ براي همبستگی اجتماعی، ۷۰/۰ براي شکوفایی اجتماعی، ۷۷/۰ براي انسجام اجتماعی، که نشان میدهد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز.

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

نمره گذاری

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر نشان دهنده سلامت اجتماعی بالاتر خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی
باباپور و همکاران (۱۳۸۸) براي بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفاي به دست آمده براي کل مقیاس ۷۸/۰ و براي هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از ۷۴/۰ براي مشارکت اجتماعی، ۷۴/۰ براي پذیرش اجتماعی، ۷۱/۰ براي همبستگی اجتماعی، ۷۰/۰ براي شکوفایی اجتماعی، ۷۷/۰ براي انسجام اجتماعی، که نشان میدهد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز.

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *