سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت ،لیکرت، برای اندازه گیری نگرش ها، روشی پیشنهاد کرده است که نسبت به روش ترستون آسانتر است و موجب می شود تا استفاده از داورها برای ارزش گذاری سوالات کنار گذاشته شود.

نگرش شغلی یا نگرش حرفه ای را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد.

نگرش شغلی یا حرفه‌ای: افكار مثبت ومنفی ، علاقه و یا تنفر، اعتقاد به خدمت ، فداكاری و راهنمایی، احساس مراقبت ، مهربانی ، قبول تفاوت ها و تقسیم وظایف ، احساسات و رفتار کارکنان، معلمان در برابرشغل خودرا نگرش شغلی می‌گویند (صمدی ، ۱۳۸۵) . نگرش حرفه ای را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند (نجفی، ۷۱: ۱۳۸۷) نگرش ارزشی است که ناظر بر کلیه ارزش ها و هنجارها می باشد بنابر این نگرش یک امر ذهنی و درونی است که طی جامعه پذیری در فرد درونی می شود . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روی میل باطنی می گردد.

مشخصات سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت ،لیکرت، برای اندازه گیری نگرش ها، روشی پیشنهاد کرده است که نسبت به روش ترستون آسانتر است و موجب می شود تا استفاده از داورها برای ارزش گذاری سوالات کنار گذاشته شود.

نگرش شغلی یا نگرش حرفه ای را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد.

نگرش شغلی یا حرفه‌ای: افكار مثبت ومنفی ، علاقه و یا تنفر، اعتقاد به خدمت ، فداكاری و راهنمایی، احساس مراقبت ، مهربانی ، قبول تفاوت ها و تقسیم وظایف ، احساسات و رفتار کارکنان، معلمان در برابرشغل خودرا نگرش شغلی می‌گویند (صمدی ، ۱۳۸۵) . نگرش حرفه ای را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند (نجفی، ۷۱: ۱۳۸۷) نگرش ارزشی است که ناظر بر کلیه ارزش ها و هنجارها می باشد بنابر این نگرش یک امر ذهنی و درونی است که طی جامعه پذیری در فرد درونی می شود . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روی میل باطنی می گردد.

مشخصات سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *