پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون 

پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون ابتدا تعدادی اظهار نظر، که معمولا ۳۰ یا کمی بیشتر از آن است، درباره گروه ها، نهادها و افکار جمع آوری می شود. در این اظهار نظرها، درجات مختلفی از نگرش مثبت و منفی درباره موضوع مورد اشاره قرار می گیرد. . پس از جمع اوری اظهار نظرها، آنها را در اختیار تعداد قابل ملاحظه ای داور قرار می دهند تا بر اساس یک مقیاس ۷، ۹ یا ۱۱ درجه ای، بین حداکثر نگرش مثبت و حداکثر نگرش منفی مرتب کنند.

فرض بر این است که داورها، طبقات هفت، نه یا یازده گانه را با فواصل یکسان در نظر می گیرند. آن گاه، به اظهارنظری که نگرش کاملا مثبت را بیان می کند، بالاترین نمره (۷، ۹، یا ۱۱) و به اظهارنظری که نگرش کاملا منفی را بیان می کند، نمره ۱ می دهند. سایر اظهارنظرها بین دو حد افراط و تفریط توزیع می شود.
بدیهی است که به اظهارنظرهای مقیاس نمرات متفاوتی داده می شود. در مورد برخی اظهارنظرها، تفاوت نمرات خیلی چشمگیر نمی شود، اما در مورد برخی اظهارنظرهای دیگر، بین نمرات داورهای مختلف، تفاوت های زیادی به چشم می خورد. می توان گفت که این نوع اظهارنظرها ابهام دارد. اظهارنظرهایی که میزان ابهام آنها، بر اساس شاخص های آماری، زیاد باشد، کنار گذاشته می شود. بقیه اظهارنظرها نگه داشته می شود و مقیاس نگرش را تشکیل می دهد.

مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون ابتدا تعدادی اظهار نظر، که معمولا ۳۰ یا کمی بیشتر از آن است، درباره گروه ها، نهادها و افکار جمع آوری می شود. در این اظهار نظرها، درجات مختلفی از نگرش مثبت و منفی درباره موضوع مورد اشاره قرار می گیرد. . پس از جمع اوری اظهار نظرها، آنها را در اختیار تعداد قابل ملاحظه ای داور قرار می دهند تا بر اساس یک مقیاس ۷، ۹ یا ۱۱ درجه ای، بین حداکثر نگرش مثبت و حداکثر نگرش منفی مرتب کنند.

فرض بر این است که داورها، طبقات هفت، نه یا یازده گانه را با فواصل یکسان در نظر می گیرند. آن گاه، به اظهارنظری که نگرش کاملا مثبت را بیان می کند، بالاترین نمره (۷، ۹، یا ۱۱) و به اظهارنظری که نگرش کاملا منفی را بیان می کند، نمره ۱ می دهند. سایر اظهارنظرها بین دو حد افراط و تفریط توزیع می شود.
بدیهی است که به اظهارنظرهای مقیاس نمرات متفاوتی داده می شود. در مورد برخی اظهارنظرها، تفاوت نمرات خیلی چشمگیر نمی شود، اما در مورد برخی اظهارنظرهای دیگر، بین نمرات داورهای مختلف، تفاوت های زیادی به چشم می خورد. می توان گفت که این نوع اظهارنظرها ابهام دارد. اظهارنظرهایی که میزان ابهام آنها، بر اساس شاخص های آماری، زیاد باشد، کنار گذاشته می شود. بقیه اظهارنظرها نگه داشته می شود و مقیاس نگرش را تشکیل می دهد.

مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *