مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم سندرم قبل از قاعدگی از ابعاد مختلف (علايم روحي – رفتاری، علايم جسمي) می باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه ای است.

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری شادمانی برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگی وافزایش شادمانی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود، بدین منظوردر قالب یک طرح نیمه تجربی تعداد ۶۰ آزمودنی به روش تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی، پزشکی و سایر مراکز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پیش از قاعدگی به عمل آ مد. همچنین دو هفته بعد وسپس یک ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پیگیری انجام شد. نتایج حاکی ازآ ن است که آموزش شادمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی ، کاهش علائم افسردگی سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم اضطراب سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم تحریک پذیری سندرم پیش از قاعدگی، کاهش علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی موثراست. همچنین نتایج پیگیری در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری اثر آموزش بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی است.

 

مشخصات مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

 

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پمقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم سندرم قبل از قاعدگی از ابعاد مختلف (علايم روحي – رفتاری، علايم جسمي) می باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه ای است.

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری شادمانی برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگی وافزایش شادمانی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود، بدین منظوردر قالب یک طرح نیمه تجربی تعداد ۶۰ آزمودنی به روش تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی، پزشکی و سایر مراکز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پیش از قاعدگی به عمل آ مد. همچنین دو هفته بعد وسپس یک ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پیگیری انجام شد. نتایج حاکی ازآ ن است که آموزش شادمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی ، کاهش علائم افسردگی سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم اضطراب سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم تحریک پذیری سندرم پیش از قاعدگی، کاهش علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی موثراست. همچنین نتایج پیگیری در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری اثر آموزش بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی است.

 

مشخصات مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

 

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پمقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *