پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان  دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است. طیف پاسخگویی آن از نوع طیف شش گزینه ای است.

اجتماعی شدن یا جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در واقع، جامعه پذیری «فرآیندی است که بر اساس آن، فرد به اکتساب قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهای جامعه یا گروه مشخصی دست می یابد تا بتواند در درون آن جامعه زندگی کند». در جامعه پذیری، جامعه به القای ارزش ها و هنجارهای خویش به افراد نائل می آید .

از طریق اجتماعی شدن، فرد شیوه های زندگی جامعه خود را فرا می گیرد؛ شخصیتی کسب می کند و آمادگی رفتار به عنوان عضوی از یک جامعه را پیدا می کند. او یاد می گیرد خودش را با سیستم جدید انطباق داده و رفتاری مطابق با انتظارهای جامعه انجام دهد . در واقع، انسان در فرآیند جامعه پذیری است که از طریق کنش های متقابل اجتماعی، شیوه راه رفتن و گفتن را می آموزد و به تدریج به کسب تجربه های مختلف می پردازد .آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي ،جامعه پذيري را اينگونه تعريف مي كند: «فرآيندي كه بر پايه آن ،مجموعه حيات و فعاليت هاي انساني در شبكه وابستگي هاي متقابل اجتماعي جاي مي يابند.از نظر او جامعه پذيري فرآيندي است رواني – اجتماعي كه بر پايه آن شخصيت پايه تحت تاثير محيط،خصوصا نهادهاي تربيتي،خانوادگي و ديني شكل مي يابد».

مشخصات پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۹
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان  دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است. طیف پاسخگویی آن از نوع طیف شش گزینه ای است.

اجتماعی شدن یا جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در واقع، جامعه پذیری «فرآیندی است که بر اساس آن، فرد به اکتساب قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهای جامعه یا گروه مشخصی دست می یابد تا بتواند در درون آن جامعه زندگی کند». در جامعه پذیری، جامعه به القای ارزش ها و هنجارهای خویش به افراد نائل می آید .

از طریق اجتماعی شدن، فرد شیوه های زندگی جامعه خود را فرا می گیرد؛ شخصیتی کسب می کند و آمادگی رفتار به عنوان عضوی از یک جامعه را پیدا می کند. او یاد می گیرد خودش را با سیستم جدید انطباق داده و رفتاری مطابق با انتظارهای جامعه انجام دهد . در واقع، انسان در فرآیند جامعه پذیری است که از طریق کنش های متقابل اجتماعی، شیوه راه رفتن و گفتن را می آموزد و به تدریج به کسب تجربه های مختلف می پردازد .آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي ،جامعه پذيري را اينگونه تعريف مي كند: «فرآيندي كه بر پايه آن ،مجموعه حيات و فعاليت هاي انساني در شبكه وابستگي هاي متقابل اجتماعي جاي مي يابند.از نظر او جامعه پذيري فرآيندي است رواني – اجتماعي كه بر پايه آن شخصيت پايه تحت تاثير محيط،خصوصا نهادهاي تربيتي،خانوادگي و ديني شكل مي يابد».

مشخصات پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۹
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *