پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز 1986

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت: اگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است . این نسخه دارای ۶ مقیاس است . پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است. ۶ مقیاس عبارتند از اگاهی ،پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی، بی ثباتی،مدیریت بداشت. نسخه اولیه آزمون دارای ۵ مقیاس: آگاهی، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی و بی ثباتی بود ، در سال ۲۰۰۲ هال وادواردز مقیاس را مورد تجدید نظر قرار داده و زیر مقیاس مدیریت برداشت را بر آن افزودند. بنابراین نسخه فعلی دارای ۶ زیر مقیاس زیر است.پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است.

عهد عقلانیت‌ كه‌ پس‌ از رنسانس‌ شروع‌ شده‌ و تا عهد مدرن‌ ادامه‌ دارد.  معنویت‌ را با ابزار سنجش‌ و پژوهش‌ شناخته‌ و با آفرینش‌ در حوزه‌‌ی علم‌ و فلسفه‌ بیان‌ می‌كند. عهد عقلانیت، با پیمایش‌ دانش‌ و پژوهش‌ به‌ معنویت ‌می‌رسد و آن‌ را با آفرینش‌ فلسفه‌ و علم‌ تبیین‌ می‌كند. چرا كه‌ با ابزار كاویدن‌ و پژوهیدن‌ است‌ كه‌ آن‌ را دست‌یافتنی‌ می‌سازد. در این‌ عهد، معنویت‌ با تكامل‌ خود در شناختی‌ آگاهانه‌ و گفتاری‌ سنجشگر است‌ كه‌ موجودیت‌ می‌یابد و با عقل‌ و مشاهده‌ از دو سوی‌، آن‌ را تحقق‌ می‌بخشد كه‌ به‌ اوج‌ فلسفه و علم‌ می‌رسد. در این‌ عصر، معنویت‌ در یكی‌ از كاملترین‌ صور خود متجلی‌ می‌شود كه‌ با آفرینش‌ در علم‌ و فلسفه‌، معقول ‌می‌گردد. در آثار این‌ دوره‌، معنویت‌ با گفتارهای‌ آگاهانه‌، تفكر و تعقل‌ می‌گردد و احساس‌ مقدس‌ و امر دینی‌ و معنوی‌، در «خود» به‌ «آگاهی» می‌رسد.

مشخصات پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت: اگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است . این نسخه دارای ۶ مقیاس است . پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است. ۶ مقیاس عبارتند از اگاهی ،پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی، بی ثباتی،مدیریت بداشت. نسخه اولیه آزمون دارای ۵ مقیاس: آگاهی، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی و بی ثباتی بود ، در سال ۲۰۰۲ هال وادواردز مقیاس را مورد تجدید نظر قرار داده و زیر مقیاس مدیریت برداشت را بر آن افزودند. بنابراین نسخه فعلی دارای ۶ زیر مقیاس زیر است.پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است.

عهد عقلانیت‌ كه‌ پس‌ از رنسانس‌ شروع‌ شده‌ و تا عهد مدرن‌ ادامه‌ دارد.  معنویت‌ را با ابزار سنجش‌ و پژوهش‌ شناخته‌ و با آفرینش‌ در حوزه‌‌ی علم‌ و فلسفه‌ بیان‌ می‌كند. عهد عقلانیت، با پیمایش‌ دانش‌ و پژوهش‌ به‌ معنویت ‌می‌رسد و آن‌ را با آفرینش‌ فلسفه‌ و علم‌ تبیین‌ می‌كند. چرا كه‌ با ابزار كاویدن‌ و پژوهیدن‌ است‌ كه‌ آن‌ را دست‌یافتنی‌ می‌سازد. در این‌ عهد، معنویت‌ با تكامل‌ خود در شناختی‌ آگاهانه‌ و گفتاری‌ سنجشگر است‌ كه‌ موجودیت‌ می‌یابد و با عقل‌ و مشاهده‌ از دو سوی‌، آن‌ را تحقق‌ می‌بخشد كه‌ به‌ اوج‌ فلسفه و علم‌ می‌رسد. در این‌ عصر، معنویت‌ در یكی‌ از كاملترین‌ صور خود متجلی‌ می‌شود كه‌ با آفرینش‌ در علم‌ و فلسفه‌، معقول ‌می‌گردد. در آثار این‌ دوره‌، معنویت‌ با گفتارهای‌ آگاهانه‌، تفكر و تعقل‌ می‌گردد و احساس‌ مقدس‌ و امر دینی‌ و معنوی‌، در «خود» به‌ «آگاهی» می‌رسد.

مشخصات پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *