پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از ۵۶ گویه و ۶ خرده مقیاس جو کلی دانشکده (۹ سوال)، یاددهی (۱۰ سوال)، استادان (۱۰ سوال)، دانشجویان (۹ سوال)، تجهیزات و امکانات آموزشی (۱۰ سوال) و محیط فیزیکی (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش محیط آموزشی دانشگاه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد.

محیط آموزشی آکادمیک
فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (World Federation for Medical Education یا WFME) در سال ۱۹۹۸ محیط یادگیری را به عنوان یکی از حیطه های ارزشیابی برنامه های آموزش پزشکی مورد تأکید قرار داد. به طور گسترده در بین استادان علوم پزشکی این توافق وجود دارد که اثرات محیط آموزشی (هم محیط آکادمیک و هم محیط بالینی)، از تعیین کننده های مهم نگرش ها، دانش، مهارت ها، پیشرفت و رفتارهای دانشجویان است. ارزشیابی محیط آموزشی آکادمیک و بالینی کلید ارایه برنامه های آموزشی با کیفیت مطلوب و دانشجو محور است (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۳).

تصور کلیدی بیشتر تحقیقات در زمینه آموزش این است که میزان زیادی از پیامدهای شناختی، انگیزشی، عاطفی و رفتاری دانشجو به وسیله ویژگی های محیط یادگیری از جمله جو یادگیری، کیفیت آموزش و ساختار کلاس درس شکل می گیرد. می توان هم محیط آموزشی را ارزیابی و هم آن را تغییر داد که به این منظور لازم است از روش های مناسب برای ارزیابی محیط آموزشی استفاده کرد (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۳).

مشخصات پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

 

 

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از ۵۶ گویه و ۶ خرده مقیاس جو کلی دانشکده (۹ سوال)، یاددهی (۱۰ سوال)، استادان (۱۰ سوال)، دانشجویان (۹ سوال)، تجهیزات و امکانات آموزشی (۱۰ سوال) و محیط فیزیکی (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش محیط آموزشی دانشگاه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد.

محیط آموزشی آکادمیک
فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (World Federation for Medical Education یا WFME) در سال ۱۹۹۸ محیط یادگیری را به عنوان یکی از حیطه های ارزشیابی برنامه های آموزش پزشکی مورد تأکید قرار داد. به طور گسترده در بین استادان علوم پزشکی این توافق وجود دارد که اثرات محیط آموزشی (هم محیط آکادمیک و هم محیط بالینی)، از تعیین کننده های مهم نگرش ها، دانش، مهارت ها، پیشرفت و رفتارهای دانشجویان است. ارزشیابی محیط آموزشی آکادمیک و بالینی کلید ارایه برنامه های آموزشی با کیفیت مطلوب و دانشجو محور است (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۳).

تصور کلیدی بیشتر تحقیقات در زمینه آموزش این است که میزان زیادی از پیامدهای شناختی، انگیزشی، عاطفی و رفتاری دانشجو به وسیله ویژگی های محیط یادگیری از جمله جو یادگیری، کیفیت آموزش و ساختار کلاس درس شکل می گیرد. می توان هم محیط آموزشی را ارزیابی و هم آن را تغییر داد که به این منظور لازم است از روش های مناسب برای ارزیابی محیط آموزشی استفاده کرد (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۳).

مشخصات پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *