پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ دارای ۲۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت میباشد.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

در فتی و همکاران (۱۳۸۹) روایی همگرایی و افتراقی عامل های پرسشنامه کنترل تفکر از راه همبستگی آنها با BDI-II، BAI و GHQ-28 محاسبه شد و نتایج نشان دهنده روایی خوب این پرسشنامه بود. در نهایت روایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت…..

مشخصات پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

تعداد صفحه:۶

نوع فایل:word

روایی و پایایی:دارد

نمره گذاری:دارد

جهت دانلود پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ دارای ۲۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت میباشد.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

در فتی و همکاران (۱۳۸۹) روایی همگرایی و افتراقی عامل های پرسشنامه کنترل تفکر از راه همبستگی آنها با BDI-II، BAI و GHQ-28 محاسبه شد و نتایج نشان دهنده روایی خوب این پرسشنامه بود. در نهایت روایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت…..

مشخصات پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

تعداد صفحه:۶

نوع فایل:word

روایی و پایایی:دارد

نمره گذاری:دارد

جهت دانلود پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *