دسته :دسته‌بندی نشده

مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا PSAM

مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا PSAM

مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا PSAM معرفی شده است .این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از ۱ تا ۷ امتیازبندی می شود. سوالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می باشد.

مشخصات مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا PSAM

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۲
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا بر رو یدکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

 

مقیاس خودکارآمدی والد گری دومکا PSAM معرفی شده است .این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت ه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو توسط Williams و Spiro (1985) ساخته شده است که از ۳۱ گویه و ۶ خرده مقیاس تعامل گرایی فروشنده (۷ سوال)، وظیفه گرایی فروشنده (۴ سوال)، فردگرایی فروشنده (۵ سوال)، تعامل گرایی مشتری (۷ سوال)، وظیفه گرایی فروشنده (۴ سوال) و فردگرایی مشتری (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی سبک های ارتباطی فروشنده با مشتری بکار می رود.

مشخصات پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو توسط Williams و Spiro (1985) ساخته شده است که از ۳۱ گویه و ۶ خرده مقیا...

ادامه مطلب »

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي و نشان دادن مصاديق آن نوشته شده است. مقاله ضمن بيان ضرورت و اهميت اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ريشه هاي فردي و اجتماعي و اثار آن را بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث قرار داده است. علاوه بر بررسي عوامل مختلف اخلاق و مسئوليت اجتماعي مانند تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي فرد بر تصميم گيري ها، چگونگي هماهنگي تصميمات مديران با فرهنگ معين و اين كه چگونه يك تصميم تحت تأثير ادراكات و ارزش هاي افراد قرار دارد.

سه جنبه عدالتي، مراقبه اي و انتقادي اخلاق و مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي آموزشي نيز تشريح شده است. جنبه عدالتي به چگونگي اداره و تصميم گيري سازمان هاي آموزشي و تأمين منابع و فرصت هاي مساوي توجه كرده است. جنبه انتقادي به تمركز قدرت و صلاحيت كساني كه آموزش و پرورش را اداره مي كنند و اين كه چگونه طبقات اجتماعي پديد مي‌ايد پرداخته است. جنبه مراقبه اي بر ابعاد انساني رفتارهاي مديريت، تأمين نيازها و حفظ ارزش انسان ها متمركز شده است. در انتهاي مقاله، ضمن نقد روش هاي جاري آموزش و پرورش در رابطه با اخلاق و مسئوليت اجتماعي، راه كارهاي اصلاح آن ارائه گرديده است.

مشخصات مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

تعداد صفحه: ۳۶
نوع فایل:word

جهت دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي...

ادامه مطلب »

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان به منظور ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (بعد شناختی نگرش، بعد عاطفی نگرش و نگرش رفتاری) مورد استفاده قرار می گیرد.

در پژوهش علی وردی نیا (۱۳۸۹) روایی پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، به تایید رسیده است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

مشخصات مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۵
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

 

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان به منظور ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (بعد شناختی نگرش، بعد عا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه جهت میزان سنجش بهره وری در سازمان ارائه شده است. که دارای ۱۵ سوال می باشد.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 ن...

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۸ نوع فایل:word این...

ادامه مطلب »

معمار ۱۸

معمار۱۸
معمار ۱۸ پائیز ۱۳۸۱
,معمار، ارزیابی و آینده نگری/ سید رضا هاشمی,معماری و مردم/منوچهر مزینی,معماری تک رشته نیست، همکاری هزمان همه رشته هاست/گفتگو با حشمت الله منصف و علی اصغر طاهر بهبهانی,نقد پروژه پایانه دریایی یوکوهاما در گفتگو با علیزاده، میرمیران،شیردل،افشار نادری,معماری: حضور،زبان، مکان/کریستیان نوربرگ-شولتس/با ترجمه علیرضا سید احمدیان,مسابقه طراحی ساختمان مرکزی صنعت نفت,ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی مجموعه بهارستان،۱۳۸۰/ مهندسان مشاور پلیمر, خانه ییلاقیگل دره/ فرزانه عطاءاللهی،محمد سلطانی نسب,آرامگاه بهادری، روستای تل بزان،مسجد سلیمان،حمید عنبرانی,معماری خانه خیال،خانه های ایرانی کاشان، طرح پردیسان/سازمان میراث فرهنگی ایران,معماری برای طراحان مد، بازآفرینی پدیده خرید/ حبیبه مجدآبادی,فروشگاه پوشاک تن در فضایی سازمان یافته, کافی شاپ بلو باتل/راشین فرقانی،علیرضا مشهدی میرزا,برادران کامپانا،طراحی برزیلی،ظرفیتهای بومی طراحی و جهانی شدن/حسن مهرابی دنیای شیشه ای ونینی/آرماند درور,سفرسنگ/ کامران آفشار نادری,گفتگو با فرامرز شریفی،حسن تاج الدین،غفار داورپناه.

معمار18 معمار 18 پائیز 1381 ,معمار، ارزیابی و آینده نگری/ سید رضا هاشمی,معماری و مردم/منوچهر مزینی,معماری تک رشته نیست،...

ادامه مطلب »

معمار۱۶

معمار ۱۶
شماره ۱۶ بهار ۱۳۸۱
پس از جایزه بزرگ/سید رضا هاشمی, حضور/ کریستین نوربرگ/ترجمه علیرضا سید احمدیان,واسازی واسازی/منوچهر مزینی,نشانه شناسی معماری/ محمد رضا شیرازی,طرح سرکنسولگری ایران در فرانکفورت/ هادی میر میران,طرح ساختمان سفارت ایران ، آفریقای جنوبی/بهروز پاکدامن,خانه شماره ۳، کار تازه مهرداد ایروانیان/کامران افشار نادری,تبدیل یک برج اداری به دفتر مرکزی یک شرکت بین المللی در تهران/نونتزیا راندینی،کامران افشار نادری،کارهای رضا علی آبادی,انتقاد دو معمار صاحب نظر ایرانی به مقاله معماری ایران در دانشنامه ایرانیکا,از بچه بنا تا معمار/ ترجمه باوند پور/آمنه امیر حکیمی,آموزش معماری از ابتدا/بیژن شافعی,نیما جاویدی,امیر حسین حبیبی-فائز میرابیان,محمد محمد محمد زاده,علی حمیدی مقدم,دانشجویان دانشکده معماری یزد,معماری دانمارک,دفتر کار معمار/کامران ناظر عمو,کارهای جهانشاهی/حسن مهرابی,رکسان/آرماند درور,گروه ممفیس/آرماند درور.

معمار 16 شماره 16 بهار 1381 پس از جایزه بزرگ/سید رضا هاشمی, حضور/ کریستین نوربرگ/ترجمه علیرضا سید احمدیان,واسازی واسازی/...

ادامه مطلب »

معمار ۱۵

معمار ۱۵
شماره ۱۵ زمستان ۱۳۸۰
،جایزه بزرگ معمار ۸۰،معمار، جامعه ،ارزش/ سید رضا هاشمی, گزارش برگزاری جایزه بزرگ معمار۸۰، اخرین تابو:مسئله پیشرفت/کامران افشار نادری،کارهای کارگاه معماری پلشیر, کارهای کارهای توحید احدی و برنارد درور, مسابقه معماری یادمان شیخ اشراق, عبد العزیر فرمانفرمائیان،مروری بر ربع قرن معماری دوره اخیر/کامراندیبا ,شیوه معماری بناهای عمومی گورکیان و مسئله انتساب طرح بناهای وزارت امور خارجه و دادگستری به او/ نگار حکیم,معماری دوره پهلوی بعد از جهانی دوم( قسمت هشتم مدخل معماری دانشنامه ایرانیکا)/ترجمه شیرین رضایی,کارهای معماری بولس+ویلسون/انتخاب و ترجمه د. سمرقند,کیفیت امروز،حاصل یک ربع قرن تلاش مستمر/بهریزان,هنر زمودگری، نمونه هایی از کاشان/مریم کیان,نورپردازی نمایشی و ابداع تجهیزات جدید در دهه ۱۹۸۰/ترجمه و اقتباس :حسن مهرابی,نحوه فروریزی برج های مرکز تجارت جهانی/نیویورک تایمز/ ترجمه پرویز فروزی.

معمار 15 شماره 15 زمستان 1380 ،جایزه بزرگ معمار 80،معمار، جامعه ،ارزش/ سید رضا هاشمی, گزارش برگزاری جایزه بزرگ معمار80،...

ادامه مطلب »