دسته :مدیریت

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی شامل ۱۸ سوال می باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه گیری می کند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظر با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word پ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۹
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۰ سئوال سه گزینه ای می باشد که هدف آن ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:9 نوع فایل:word این پرسش...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱). پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران،۱۳۹۱).

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است. به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.  چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را محاسبه کنید.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید. مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

مشخصات پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو.

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول توسط لیشتینستین (۱۹۹۰) ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی آگاهی از ارزش اقتصادی محصول بکار می رود.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد و هدف آن ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن است.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۷
نوع فایل:word

این پرسشنامه شامل دو بخش است. قسمت نخست پرسشنامه شامل اطلاعات و ویژگیهای فردی آزمودنی ها نظیر جنسیت، سنوات خدمتی، رشته تحصیلی و اداره کل محل کار و قسمت دوم، در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای TQM می باشد.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 7 نوع فایل:w...

ادامه مطلب »

پرسشنامه IT (تکنولوژی اطلاعات)

پرسشنامه IT (تکنولوژی اطلاعات)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۴
نوع فایل:word

واژه فناوري اطلاعات اولين بار از سوي لويت و وايزلر در سال ۱۹۵۸ به منظور بيان نقش رايانه در پشتيباني از تصميم‌گيري‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان به كار گرفته شد. برداشت‌هاي مختلفي از فناوري اطلاعات وجود دارد كه خود سبب گشته تا تصاوير متفاوتي از آن در جوامع مختلف ارائه گردد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه IT (تکنولوژی اطلاعات) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: ۴ نوع فایل:word...

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی شامل متغير«رفتار شهروندي سازماني» است كه ۲۰ گويه در قالب ۵ بعد نوع دوستي، تکریم و تواضع، جوانمردي، وجدان كاري، رفتار مدني بوده و بوسیله مقیاس ۷ امتیازی لیکرت(شامل ۱:کاملاً مخالفم و ۷: کاملاً موافقم) اندازه گیری می شود.

برای اطمینان از اینکه آیا پرسشنامه‌ها واقعاً به اندازه‌گیری همان مفاهیم مورد نظر پرداخته‌اند، به تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری اقدام گرديد. برای روایی محتوایی، پرسشنامه‌های تحقیق بین ۱۳نفر از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همفکری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش نهایی پرسشنامه‌ها لحاظ گردید و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد که پرسشنامه ها همان خصيصه مورد نظر محققين را مي سنجد.

مشخصات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۷
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی شامل متغير«رفتار شهروندي سازماني» است كه 20 گويه در قالب 5 بعد نوع دوستي، تکریم و تواضع،...

ادامه مطلب »

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان به منظور ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (بعد شناختی نگرش، بعد عاطفی نگرش و نگرش رفتاری) مورد استفاده قرار می گیرد.

در پژوهش علی وردی نیا (۱۳۸۹) روایی پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، به تایید رسیده است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

مشخصات مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۵
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

 

مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان به منظور ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (بعد شناختی نگرش، بعد عا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه جهت میزان سنجش بهره وری در سازمان ارائه شده است. که دارای ۱۵ سوال می باشد.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 ن...

ادامه مطلب »