پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند: اولسون و همکاران از آنجا که احساس مس کردند مشکلات زندگی زناشویی، دارای ابعاد وسیع تر و بیشتر از الگوی« حلقوی پیچیده» آنان است . یک شیوه عملی بر اساس یافته های تجربی در قالب آزمونی به نام انریچ( پربارسازی و پرورش و رورش رابطه، ارتباط و رضامندی) ارائه کردند( به نقل ازعامری،۱۳۸۱).

این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل را با شناسایی زمینه های قدرت و پرباری رابطه زناشویی بکار میرود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. بعلاوه این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است(به نقل ازعامری،۱۳۸۱).پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که از جامعیت خاصی برخوردار است، بارها در جوامع و فرهنگهای گوناگون مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است(فوئرز و السون،۱۹۸۹، به نقل از به پژوه و رمضانی،۱۳۸۴). این پرسش نامه دارای دو فرم ۱۱۵ سوالی و ۱۲۵ سوالی پنج گزینه ای( از خیلی زیاد تا خیلی کم) است. ۱۱ خرده مقیاس دارد.

اعتبار و روایی پرسشنامه انریچ:در تحقیق سلیمانیان(۱۳۷۳)، با عنوان« بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، ضریب اعتبار این پرسشنامه بضورت ضریب آلفا محاسبه و عدد ۹۳/۰ بدست آمد. در تحقیق نامبرده ۴۷ سوال که از همبستگی نسبتاً بالایی برخوردار بودند، انتخاب شد و مجدداً ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار ۹۵/۰ بدست آمد.
در تحقیق میرخشتی(۱۳۷۵)، با عنوان « بررسی رابطه بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان» نیز ۴۸ سوال انتخاب شد و ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده ثبات و همسانی درونی آزمون است، بر روی ۶۰ نفر از افراد نمونه انجام شد و برابر ۹۲/۰ بدست آمد. روایی محتوایی آن نیز توسط تعدادی از صاحب نظران در رشته مشاوره مورد تایید قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

Marital satisfaction questionnaire

هدف:اندازه گیری میزان رضایت زناشویی

فرم ۱۱۵ سوالی

تعداد صفحات:۱۰

رواای و اعتبار:دارد

روش نمره گذاری دارد

نوع فایل :word

جهت دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند: اولسون و همکاران از آنجا که احساس مس کردند مشکلات زندگی زناشویی، دارای ابعاد وسیع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸گزینه ای برای اولین بار توسط گلد برگ در سال(۱۹۷۲)طرح شد وبه عنوان یک ابزار غربالگری برای کشف مواردروانپزشکی یا براورد شیوع اختلال روانپزشکی در گروههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
این پرسشنامه یک ابزارخود سنجی است که به دو گروه ازاصلی از پدیده هاشامل ناتوانی در ادامه انجام عملکرد عادی فرد وبروز پدیده های جدید با ما هیت معلول کننده توجه دارد با آنکه این پرسشنامه فرمهای متعددی دارد؛اما فرم ۲۸ سوالی آن دارای این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است.این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربالگری می تواند احتمال وجود اختلا روانی را در افراد تعیین کند.فرم ۲۸سوالی توسط گلد برگ وهیلیر (۱۹۷۹)در اقدامی به منظور افزایش واریانس وبرای اساس تحلیل عوامل بر روی فرم اصلی ساخته شد وشامل چهار مقیاس۷ سوالی (علایم جسمانی،اضطراب ،اختلال در کارکرد اجتماعی وافسردگی)می باشد(آزمونهای عینی).

این پرسشنامه توسط گلدبرگ (۱۹۷۲) به منظور شناسایی اختلالات روانی غیر روان پریشی تدوین و تنظیم گردید که« بطور وسیعی از آن برای تشخیص اختلالات خفیف روانی و غربال گری اختلالات روان شناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع در موقعیتهای مختلف» استفاده میشود. این پرسشنامه تاکنون بطور گسترده در« مطالعات زمینه یابی و طب عمومی و بیماران سرپایی و بستری» استفاده شده است و بنا بر اظهار گلدبرگ(۱۹۷۲) پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) درصدد یافتن ناراحتی های جدید نظیر اسکیزوفرنی یا افسردگی پسیکوتیک(روان پریشانه) نیست. متن پرسشنامه راجع به وضع کسالت وناراحتیها و مالاً سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روان شناختی، جسمانی و اجتماعی در زمان حال است و از این طریق علایم مرضی و حالتهای تندرستی (سلامتی) فرد ارزیابی میشود.

مشخصات پرسشنامه سلامت عمومی

(general health organization(GHQ-28

تعداد سوالات:فرم ۲۸ سوالی

تعداد صفحه:۷

روایی و اعتبار : دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

جهت دانلود پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سلامت عمومی 28گزینه ای برای اولین بار توسط گلد برگ در سال(1972)طرح شد وبه عنوان یک ابزار غربالگری برای کشف موار...

ادامه مطلب »

مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس: تأیید شدن از سوى اشخاص مهمى که در زندگى افراد حضور دارند منبع قدرتمندى براى انسان هاست و رفتار به شدت تحت تأثیر تأیید دیگران است.زمینه هاى ژنتیکى و بیولوژیکى، به همراه برنامه ریزى اجتماعى دلایلى هستند، براى کسب تأیید و تصدیق دیگران، راضى کردن دیگران به افراد احساس خوبى مى دهد زیرا به مرور زمان با تصدیق و تأیید آن ها همراه است. وقتى چیزى به فرد احساس خوب مى دهد براى حفظ این احساس خوب آن کار را بیشتر انجام مى دهد

در شرایط کنونی، نیاز به تایید یکی از قدرتمندترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می شود. نیاز به تایید یک مفهوم روان زادی اجتماعی است. که مبنای انگیزشی برای حمایت اجتماعی به شمار می رود. فردی که به نیاز به تایید در حد بالایی پاسخ می دهد، به نیاز خود برای کسب پذیرش در کامرواسازی وابستگی، و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تایید پاسخ می دهد به این صورت که در موقعیت های خاص از طریق خودنمایی مثبت (میل گرایشی) و افکار نابسندگی ها (گرایش اجتنابی) عمل می کند. نیاز به تایید به عنوان تکیه گاهی بر داوری های ارزشمند دیگر مسائل مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه مقیاس تایید خویشتن راتوس

Verification of Self Scale  – Rattus

تعداد صفحه:۵

روش نمره گذاری: دارد

روش تفسیر :ندارد

جهت دانلود پرسشنامه مقیاس تایید خویشتن راتوس بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس تایید خویشتن راتوس: تأیید شدن از سوى اشخاص مهمى که در زندگى افراد حضور دارند منبع قدرتمندى براى انسان هاست و رفتار...

ادامه مطلب »

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و بوسیله پاسخگر گزارش میشود و اولین بار برای نشان دادن جنبه روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید.با استفاده از این پرسشنامه می توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجربه وتحلیلهای روانسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ۱۹۷۶ تهیه گردید.درایران میرزایی(۱۳۵۹)مطالعه ای بر هنجار یابی آن انجام داده است.دراگوتیس(۱۹۷۶)پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است.بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی۹۵% و کمترین آن برای روانپریشی ۷۷% بدست آمده است.در محاسبه پایایی به شیوه باز آزمایی بر روی ۹۴ بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا ضرایب همبستگی افسردگی ۷۳% و کمترین آن را برای بعد ترسهای مرضی ۳۶% گزارش کرده اند.

این پرسشنامه یکی از پر استفاده ترین پرسشنامه ها است و در ایران نیز در پژوهش های متعدد به منظور تعیین روایی(Validity) و پایایی (Reliability) و همچنین غربالگری و تشخیص اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به مطالعات ۱۳۷۱،دولت آبادی۱۳۷۱، حیدریان۱۳۶۶، مظاهری۱۳۷۲، بهرامی ۱۳۷۸، آقا صادقی ۱۳۷۹،اسماعیلی۱۳۷۹ اشاره کرد.هر یک از سوالات پرسشنامه، از یک طیف ۵ درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر(هیچ) تا چهار(به شدت)می باشد. تشکیل شده است.سوالات پرسشنامه ۹ بُعد مختلف شامل (شکایات جسمانی، وسواس فکری- عملی، حساسیت در ارتباط متقابل،افسردگی، پرخاشگریف ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی)را در بر میگیرد.

مشخصات چک لیست نشانگان اختلالات روانی

SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

تعداد صفحه: ۲۶

اعتبار و روایی :دارد

شیوه نمره گذاری :دارد

نوع فایل :word

جداول نیمرخ : برای زن و مرد-نوجوانان- بیماران سرپایی- بیماران بستری و افراد سالم به طور جداگانه تهیه شده است(جداول امکان رسم نیمرخ روانی رافراهم می کنند).

جهت دانلود  چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

RIAL 49,000 – خرید و دانلود فایل

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل 90 سوال بر...

ادامه مطلب »

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی

  • خلق و حالات مختلف آن
  • انواع اختلالات خلقي
  • عوامل مستعد كننده
  • علائم همراه با اختلالات خلقي

اقدامات پرستاري مربوطه و آموزش به خانواده ها

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد اسلایدها: ۱۹

رایگان – دانلود فایل

 

اختلالات خلقی خلق و حالات مختلف آن انواع اختلالات خلقي عوامل مستعد كننده علائم همراه با اختلالات خلقي اقدامات پرستاري مر...

ادامه مطلب »

روش تحقیق در روانشناسی

روش تحقیق در روانشناسی

research methods in psychology

زبان:انگلیسی

تعداد صفحه:۷۱۱

جلد دوم از مجموعه ۱۲ جلدی هندبوک روانشناسی

(Handbook of Psychology(12vols

The topic of this volume represents a perspective that can be traced to the founding of psychology as a scientific discipline. Since the late 19th century, biological psychologists have used the methods of the natural sciences to study relationships between biological and psychological processes. Today, a natural science perspective and the investigation of biological processes have increasingly penetrated all areas of psychology. For instance, social and personality psychologists have become conversant with evolutionary concepts in their studies of traits, prejudice, and even physical attraction.

The contributors to this volume provide the reader with an accessible view of the contemporary field of biological psychology. The chapters span content areas from basic sensory systems to memory and language and include a perspective on different levels of scientific analysis from molecules to computational models of biological systems. We have assembled this material with a view toward engaging the field and our readership in an appreciation of the accomplishments and special role of biological psychology in the discipline.

رایگان – خرید و دانلود فایل

روش تحقیق در روانشناسی research methods in psychology زبان:انگلیسی تعداد صفحه:711 جلد دوم از مجموعه 12 جلدی هندبوک روانش...

ادامه مطلب »

تاریخ روانشناسی

تاریخ روانشناسی

history of psychology

تعداد صفحات:۵۸۸

زبان: انگلیسی

جلد اول از مجموعه ۱۲ جلدی هندبوک روانشناسی

(Handbook of Psychology(12vols

The Handbook of Psychology was prepared for the pur- pose of educating and informing readers about the present state of psychological knowledge and about anticipated advances in behavioral science research and practice. With this purpose in mind, the individual Handbook volumes address the needs and interests of three groups With attention both to specific procedures and their application in particular settings, Volume 2 addresses research methods in psychology.

Volumes 3 through 7 of the Handbook present the substantive content of psychological knowledge in five broad areas of study: biological psychology (Volume 3), experimental psychology (Volume 4), personality and social psychology (Volume 5), developmental psychology (Volume 6), and educational psychology (Volume 7). Volumes 8 through 12 address the application of psychological knowledge in five broad areas of professional practice: clinical psychology (Volume 8), health psychology (Volume 9), assessment psychology (Volume 10), forensic psychology (Volume 11), and industrial and organizational psychology (Volume 12).

رایگان – خرید و دانلود فایل

تاریخ روانشناسی history of psychology تعداد صفحات:588 زبان: انگلیسی جلد اول از مجموعه 12 جلدی هندبوک روانشناسی (Handbook...

ادامه مطلب »

فرهنگ اصطلاحات پزشکی

فرهنگ اصطلاحات پزشکی

A & C black dictionary

dictionary of medical term

فرهنگ انگلیسی به انگلیسی پزشکی

تعداد صفحه:۴۸۱

 

This fully revised edition of the Dictionary of Medical Terms” now includes over 12,500 terms from British and international medical practice, explained in clear, simple English. It covers fields such as surgery, general practice, hospitals, clinics, nursing, pharmacy, dentistry and other specialisms, and includes example sentences for each entry, together with grammar notes and parts of speech. As well as technical language it also includes informal terms of the kind used between professionals or professionals and patients. It is a valuable practical reference for interns, nurses or trainees in any medical field and its clear explanations make it ideal for professionals learning English for medicine, for A-level and undergraduate students, and for home reference. “An informative, essential reference text for anyone working in the healthcare community. This paperback is put together in an easy, accessible way and its soft-durable cover makes it resilient, user-friendly and you can always easily find what you want.” – Reference Review

رایگان – خرید و دانلود فایل

فرهنگ اصطلاحات پزشکی A & C black dictionary dictionary of medical term فرهنگ انگلیسی به انگلیسی پزشکی تعداد صفحه:481...

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مختلف کارآمدی عمومی ساخته شده است(براتی،۱۳۷۶،نقل از مژدهی،۱۳۸۲).این آزمون انتظارات خودکارآمدی در مواردی مانند مهارتهای اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای نوشته شده است.

این موارد بر موضوع های زیر متمرکز هستند :
الف-گرایش به آغاز نمودن رفتار
ب- تمایل به تکمیل رفتار
ج-پافشاری در صورت ناکامی
نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده،ماده هایی که در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی بار عاملی ۴۰را داشتند،حذف نشدند.بر این اساس ۱۳ ماده ای دارای این ویژگی نبود حذف وآزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت.از این ۲۳ ماده،۱۷ ماده خود کارآمدی عمومی را می سنجد(مژدهی،۱۳۸۲ بر همین اساس پرسشنامه ۱۷ ماده خودکارآمدی شرر و همکاران شکل گرفت.

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (1982)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مخت...

ادامه مطلب »

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال ۲۰۰۱ وسیله ای خود گزارشی است به منظور ارزیابی طرح واره ها است ، این پرسش نامه دارای دو فرم بلند با ۲۰۵سئوال و فرم کوتاه ۷۵ سئوال می باشد. در فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره  YSQ  که برای اندازه گیری ۱۵ طرح واره ناسازگار اولیه براساس فرم بلند ساخته شده است.هر سئوال روی یک مقیاس لیکرت۶درجه ای است.
کاملاً غلط ۱
تقریباً غلط ۲
بیشتردرست تاغلط ۳
اندکی درست ۴
تقریباً درست ۵
کاملا ًدرست ۶

نمره ای رابرمبنای این که هر سئوال تا چه اندازه ای توصیف کننده وی است ،رتبه بندی می کند و نمره بالا نشان دهنده وجود طرح واره ناسازگار اولیه در بیمار است. در بیشتر مواقع از پرسشنامه بعنوان تکلیف خانگی استفاده می کند و آنرا به بیمار می دهد که درجلسه بعدی آن تحویل بدهد. سئوالات پرسش نامه براساس طرح واره ها گروه بندی شده اند . مقابل هر گروه از جمله ها ، یک کد دو حرفی وجود دارد که نشان می دهد کدام طرح واره اندازه گیری شده اند.

بررسی های متعددی درباره ویژگی های روان سنجی پرسشنامه (YSQ-SF ) انجام شده است.اولین پژوهش جامع درباره ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه توسط اسمیت و همکاران انجام شده است. در این پژوهش برای هر طرح واره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از ۸۳/.(برای طرح واره خود تحول نیافته/گرفتار)تا۹۶/.(برای طرح واره نقص/شرم)به دست آمدوضریب بازآمایی در جمعیت غیربالینی بین۵۰/.تا۸۲/.بود.همچنین آنها نشان دادند که این پرسشنامه بامقیاس های ناراحتی روان شناختی ،احساس ارزشمندی،آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختلالات شخصیت ،روایی همگرا وافتراقی خوبی نشان داده است.

مشخصات پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه YSQ

هدف:سنجش طرح واره های ناسازگار اولیه

اعتبار و روایی: دارد

تعداد صفحات:۱۱

شیوه نمره گذاری : دارد

نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال 2001 وسیله ای خود گزارشی...

ادامه مطلب »