برچسب ها :آلفای کرونباخ

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

این مقیاس توسط صفارینیا(۱۳۹۰)، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل بر ۲۲ سوال می باشد که سه حیطه شناختی (هویت مکان)، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوند اجتماعی)، دلبستگی مکان را می سنجد.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل:wo...

ادامه مطلب »

پرسشنامه امید میلر(MHS)

پرسشنامه امید میلر(MHS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

ساختار های منسوب به امید در متون روان شناختی از سال ۱۹۵۰ به بعد ظاهر شدند و اهمیت امید را در تغیرات درمانی، یادگیری بهزیستی عمومی خاطر نشان ساختند. فرد دارای امید کسی است که انرژی و انگیزه لازم را برای رسیدن به هدف های منطقی دارد و می داند که چه چیزی می خواهد و همچنین می داند که چگونه و از چه راهی می تواند به هدف های خود برسد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه امید میلر(MHS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word ساختار ه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲)، حاوی ۳۹ عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابراز می نماید. نسخه اصلی این سیاهه دارای ۴۰ عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد .عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه است.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا ۹۱ سوالی -پرسشنامه رفتار اجتماعی

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا ۹۱ سوالی-پرسشنامه رفتار اجتماعی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

 

این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می كند و توسط ثورپ، كلارك و تیكز در سال ۱۹۳۹ (به نقل از خدایاری فرد و همكاری، ۱۳۸۷). برای اولین بار منتشر شد و درسال ۱۹۵۳ مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون دارای ۵ سطح سنی پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است، كه سطح دبیرستانی آن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون دارای دو آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس ۱۵ سؤال دارد، كه با احتساب ۱۲ مقیاس تعداد كل سؤالات آن ۱۸۰ سؤال است.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا 91 سوالی-پرسشنامه رفتار اجتماعی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (ACSI-28)

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (کنار آمدن) یک آزمون ۲۸ سوالی است که شامل طیف وسیعی از مهارت های روانی است که در موقعیت های مختلف بازی و شرایط مسابقه، عکس العمل ورزشکاران را مورد ارزیابی قرار می دهد. به طور مثال این پرسشنامه در کشور های صاحب نام در ورزش بیس بال و سافتبال بسیار کاربرد داشته است

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده که توسط رایت ۲۰۰۳ طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ۵ گزینه ای است.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT)

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اثر بخشی تولید به هنگام از ابعاد مختلف ( رقابت پذیری، کارایی در تولید، صرفه جویی در زمان، مواد و…) می باشد.در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکریت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس ها ی اندازه گیری به شمار می رود.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:w...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

پرسشنامه خلاقیت دارای ۴۰ سوال بوده و توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است.گیلفورد (۱۹۵۰) : خلاقیت را مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه ها که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم سلامت روانی، انعطاف پذیری و اصالت می باشد (فیضی،۱۳۸۸).در این پژوهش منظور از خلاقیت نمره ایست که کارکنان به سوالات ۴۰ گویه ای پرسشنامه خلاقیت می دهند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد خلاقیت روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:8 نوع فایل:word پرسشنا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی
Defense mechanizms
روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۱۲
نوع فایل:word
دانش روانشناسی در راستای اهداف خود مبنی بر کشف و تدوین قوانین حاکم بر رفتار انسانها و شاید حیوانات، از تدابیری پرده برداشته که آنان در موقعیتهای گوناگون به منظور سازگاری و دفاع از خود اتخاذ می کنند. این تدابیر که داوری درباره آنها به ویژه اگر از سوی انسانها صادر شده باشد، به ارزشهای مورد احترام جوامع تعلق دارد و چه بسا که در جامعه پسندیده و در جامعه ای دیگر نکوهیده شمرده شوند، مکانیسم های دفاعی یا ساز و کارهای دفاعی نامیده می شوند.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی Defense mechanizms روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 1...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره هاي دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاري روي یک مقیاس ۵ درجه اي (از نوع لیکرت) سنجیده می شود.کولینز و رید(۱۹۹۰، به نقل از پاکدامن،۱۳۸۰) بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده اند.

زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن(C) یک بعد دو قطبی است که اساساً توصیفهاي ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد(فنی ونوللر،۱۹۹۶) بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی(D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجراي پرسشنامه کولینز ورید (RAAS)براساس زمینه یابی انجام شده ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است( به نقل ازپاکدامن،۱۳۸۰).

مشخصات پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

Revised Adult Attachment Scale
روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۶
پروفایل :دارد
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبست...

ادامه مطلب »