برچسب ها :مقاله رایگان

پرسشنامه ارزیابی عملكرد مدیران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای ۲۱ سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به صورت پنج گزینه ای میباشد. برای بدست اوردن نمرع کلی در پرسشنامه عملکرد مدیر، جمع نمرات کل سوالات را محاسبه نموده و به عنوان امتیاز آزمون شونده ثبت می گردد. بدیهی است هر چه این نمره کلی بالاتر باشد، نشانگر عملکرد بهتر مدیر خواهد بود. دامنه نمره این پرسشنامه از ۲۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

مشخصات پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران بر رو ی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای 21 سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از ۸ گویه و ۳ خرده مقیاس تساوی اخلاقی (۴ سوال)، نسبیتی (۲ سوال) و قراردادی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار بکار می رود. برای تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه ای دو قطبی استفاده می شود.

اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قراردادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق می جوشد. توجه به الزام های اخلاقی می تواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها و کارآمدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند
اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آن ها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار می رود که به آن ها پاسخ دهد .

مشخصات پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از 8 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne ۱۹۷۹ساخته شده است که از ۲۲ گویه و ۳ خرده مقیاس آشنایی (۷ سوال)، تعهد (۴ سوال) و اهمیت هنجاری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق در مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد.

خرده مقیاسها و سوالات:

آشنایی۷ سوال ۱ تا ۷

تعهد۴ سوال  ۸ تا ۱۱

اهمیت هنجاری ۱۱ سوال  ۱۲ تا ۲۲

مشخصات پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 28,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne 1979ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

اخلاق و معاشرت در خانواده

اخلاق و معاشرت در خانواده

اخلاق و معاشرت در خانواده ،اگر انسان بخواهد به اخلاق پسندیده متخلق شود بایستی ابتدا خانه دل و جان را از رذائل اخلاقی بزداید، سپس به فضائل اخلاقی دست یابد (همانگونه که یک پارچه کثیف ابتدا باید پاک شود و سپس به پاک کردن شئی بپردازد).انسان شاهکار آفرینش وخلقت خدای تبارک و تعالی است وخداوند همه ممکننات از نباتات (درختهای گوناگون، میوه های لذیذ، گلهای زیبا و…)و حیوانات گرفته، تا جمادات و اجسام مرئی و نامرئی را برای او و خدمت به او آفریده است.

آداب معاشرت بخشی از ادب اجتماعی فرد است كه خصوصیات اخلاقی، شخصیت درونی و تربیت خانوادگی وی را در برمی‌گیرد. این آداب در فرهنگ‌های مختلف بسیار گوناگون است و گاه تضادهای فرهنگی را آشكار می‌سازد. برای مثال رفتاری كه در یك فرهنگ نشانه بی‌احترامی یا بی‌ادبی است در فرهنگی دیگر آداب احترام تلقی می‌شود.

با این حال آداب معاشرت اصول مشتركی داردكه با زندگی امروزی هماهنگ شده است و می‌توان آنها را پایه ادب اجتماعی در بیشتر جوامع دانست. اهمیت آگاهی از آداب معاشرت و رعایت اصول آن نیز بر كسی پوشیده نیست. كسانی كه در معاشرت با دیگران و رفتارهای اجتماعی بهتر عمل ‌می‌كنند قضاوت‌های بهتری درباره خود برمی‌انگیزند، دوستان و ارتباطات بیشتری دارند و از این طریق فرصت‌های اجتماعی و شغلی بهتری به دست می‌آورند.

مشخصات اخلاق و معاشرت در خانواده

مقاله
تعداد صفحه:۲۶
نوع فایل:word

جهت دانلود اخلاق و معاشرت در خانواده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 60,000 – خرید و دانلود فایل

اخلاق و معاشرت در خانواده ،اگر انسان بخواهد به اخلاق پسندیده متخلق شود بایستی ابتدا خانه دل و جان را از رذائل اخلاقی بزد...

ادامه مطلب »