برچسب ها :مقاله

پرسشنامه ارزیابی عملكرد مدیران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای ۲۱ سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به صورت پنج گزینه ای میباشد. برای بدست اوردن نمرع کلی در پرسشنامه عملکرد مدیر، جمع نمرات کل سوالات را محاسبه نموده و به عنوان امتیاز آزمون شونده ثبت می گردد. بدیهی است هر چه این نمره کلی بالاتر باشد، نشانگر عملکرد بهتر مدیر خواهد بود. دامنه نمره این پرسشنامه از ۲۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

مشخصات پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران بر رو ی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای 21 سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از ۸ گویه و ۳ خرده مقیاس تساوی اخلاقی (۴ سوال)، نسبیتی (۲ سوال) و قراردادی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار بکار می رود. برای تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه ای دو قطبی استفاده می شود.

اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قراردادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق می جوشد. توجه به الزام های اخلاقی می تواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها و کارآمدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند
اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آن ها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار می رود که به آن ها پاسخ دهد .

مشخصات پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از 8 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (۲۰۰۰) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه گيري تعهدات حرفه اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه گيري منافع فردي استفاده شده است.

از پرسشنامه وضعيت اخلاقي فارسيث (۱۹۸۰) که براي گرد آوري داده هاي مربوط به ايدئولوژي هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده آل گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي گرايي استفاده شده است. هم چنين براي اندازه گيري مسئوليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (۱۹۹۶)، سؤالات سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (۱۹۸۹)، سؤالات سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۰
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (2000) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne ۱۹۷۹ساخته شده است که از ۲۲ گویه و ۳ خرده مقیاس آشنایی (۷ سوال)، تعهد (۴ سوال) و اهمیت هنجاری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق در مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد.

خرده مقیاسها و سوالات:

آشنایی۷ سوال ۱ تا ۷

تعهد۴ سوال  ۸ تا ۱۱

اهمیت هنجاری ۱۱ سوال  ۱۲ تا ۲۲

مشخصات پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 28,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne 1979ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

اخلاق و معاشرت در خانواده

اخلاق و معاشرت در خانواده

اخلاق و معاشرت در خانواده ،اگر انسان بخواهد به اخلاق پسندیده متخلق شود بایستی ابتدا خانه دل و جان را از رذائل اخلاقی بزداید، سپس به فضائل اخلاقی دست یابد (همانگونه که یک پارچه کثیف ابتدا باید پاک شود و سپس به پاک کردن شئی بپردازد).انسان شاهکار آفرینش وخلقت خدای تبارک و تعالی است وخداوند همه ممکننات از نباتات (درختهای گوناگون، میوه های لذیذ، گلهای زیبا و…)و حیوانات گرفته، تا جمادات و اجسام مرئی و نامرئی را برای او و خدمت به او آفریده است.

آداب معاشرت بخشی از ادب اجتماعی فرد است كه خصوصیات اخلاقی، شخصیت درونی و تربیت خانوادگی وی را در برمی‌گیرد. این آداب در فرهنگ‌های مختلف بسیار گوناگون است و گاه تضادهای فرهنگی را آشكار می‌سازد. برای مثال رفتاری كه در یك فرهنگ نشانه بی‌احترامی یا بی‌ادبی است در فرهنگی دیگر آداب احترام تلقی می‌شود.

با این حال آداب معاشرت اصول مشتركی داردكه با زندگی امروزی هماهنگ شده است و می‌توان آنها را پایه ادب اجتماعی در بیشتر جوامع دانست. اهمیت آگاهی از آداب معاشرت و رعایت اصول آن نیز بر كسی پوشیده نیست. كسانی كه در معاشرت با دیگران و رفتارهای اجتماعی بهتر عمل ‌می‌كنند قضاوت‌های بهتری درباره خود برمی‌انگیزند، دوستان و ارتباطات بیشتری دارند و از این طریق فرصت‌های اجتماعی و شغلی بهتری به دست می‌آورند.

مشخصات اخلاق و معاشرت در خانواده

مقاله
تعداد صفحه:۲۶
نوع فایل:word

جهت دانلود اخلاق و معاشرت در خانواده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 60,000 – خرید و دانلود فایل

اخلاق و معاشرت در خانواده ،اگر انسان بخواهد به اخلاق پسندیده متخلق شود بایستی ابتدا خانه دل و جان را از رذائل اخلاقی بزد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R فرم بلند: شخصيت هر فرد ، اصلي ترين بعد ساختار روانشناختي اوست؛ كه به شكل گيري سبك زندگي وي كمك مي كند. در دهه هاي اخير، عده اي با طرح صفاتی براي شخصيت و استفاده از روش هاي آماري پيچيده نظير تحليل عوامل، توانسته اند جايگاه مناسبي در بين متخصصان براي خود باز كنند. تصور بر اين است که شخصيت به دو شيوه مي تواند سلامت رواني را تحت تأثير قرار دهد؛ به صورت غيرمستقيم، از طريق تأثير بر سلامت عيني افراد، مثلاً از طريق تأثير ويژگي هاي شخصيتي بر نوع پاسخ هاي فيزيولوژيكي افراد به تنيدگی، همچنین ويژگي هاي شخصيتي بر ارزيابي هاي افراد از وضعيت سلامت عيني آنها تأثير بسزايی مي گذارد(گروسی فرشی،۱۳۸۰).

الگوي پنج عاملي مي تواند زباني مشترك برای روانشناسان پيرو سنت هاي متفاوت، چارچوبي طبيعي براي نظم دادن به پژوهش ها و راهنمايي براي سنجش جامع افراد فراهم كند. با وجود اين، حتي پرشورترين طرفداران الگوي پنج عاملي ادعا نمي كنند كه اين الگو حرف نهايي در توصيف شخصيت انسان است و هنوز در مورد بهترين تفسير از عوامل اصلي بحث وجود دارد .هم چنين بايد ميان ويژگي هاي فرعي معرف عوامل اصلي تمايز قايل شد و حتي ممكن است ابعاد اصلي ديگري و جود داشته باشد كه هنوز نظر پژوهشگران را به خود جلب نكرده اند(جوشن لو و همکاران،۱۳۸۹).

معرفی آزمون
از میان کوشش هایی که برای نمایش ساختار عاملی آزمون پنج عامل عمده در قالب یک پرسشنامه شخصیتی صورت گرفته است، مشهورترین آزمونی که گسترده ترین پژوهش ها را به خود اختصاص داده است، شخصیت سنج NEO است که راهنمای آن اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد و در حال حاضر شکل تجدید نظر شده آن، یعنی NEO PI-R از سال ۱۹۹۲ در دست است. ساخت این آزمون در دهه ۱۹۷۰ با شناسایی ابعاد روان آزرده گرایی۲، برونگرایی۳ و گشودگی ۴ آغاز گردید. آزمودنی هایی که در ساخت سه مقیاس اول مورد توجه قرار گرفتند، ۲۰۰۰ نظامی مذکر را شامل می شد؛ گروه های اضافی دیگری که بعدا مورد بررسی قرار گرفتند، سوداری های متعلق به آزمودنی های آغازین را برطرف نمودند. تعداد کثیری از ماده ها در آغاز بر اساس صفت زیربنایی فرضی هر سازه تدوین شدند و علاوه بر تحلیل عاملی، گستره ای از روش های اصلاح و پالایش ماده ها به کار رفت(لانیون و گوداشتاین ،۱۳۸۲).

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R  فرم بلند.

روایی و اعتبار :دارد

روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد

تعداد صفحات:۶۱

نوع فایل:Word

جهت دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R – فرم بلند بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 65,000 – خرید و دانلود فایل

 

 

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R فرم بلند: شخصيت هر فرد ، اصلي ترين بعد ساختار روانشناختي اوست؛ كه به شكل گيري سبك زند...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه برای نمایش ساختار عاملی آزمون پنج عامل عمده در قالب یک پرسشنامه شخصیتی صورت گرفته است، مشهورترین آزمونی که گسترده ترین پژوهش ها را به خود اختصاص داده است، شخصیت سنج NEO است که راهنمای آن اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد و در حال حاضر شکل تجدید نظر شده آن، یعنی NEO PI-R از سال ۱۹۹۲ در دست است. ساخت این آزمون در دهه ۱۹۷۰ با شناسایی ابعاد روان آزرده گرایی۲، برونگرایی۳ و گشودگی ۴ آغاز گردید. آزمودنی هایی که در ساخت سه مقیاس اول مورد توجه قرار گرفتند، ۲۰۰۰ نظامی مذکر را شامل می شد؛ گروه های اضافی دیگری که بعدا مورد بررسی قرار گرفتند، سوداری های متعلق به آزمودنی های آغازین را برطرف نمودند. تعداد کثیری از ماده ها در آغاز بر اساس صفت زیربنایی فرضی هر سازه تدوین شدند و علاوه بر تحلیل عاملی، گستره ای از روش های اصلاح و پالایش ماده ها به کار رفت(لانیون و گوداشتاین ،۱۳۸۲).

ساختار آزمون
مك كری و كوستا۲ اولين پرسشنامه را با ۱۸۱ آيتم درسال ۱۹۸۵تهيه كردند و نسخه تجديدنظر شده آن نيز در سال ۱۹۹۲ منتشر شد كه شامل ۲۴۰ عبارت بود و۵ عامل عمده را ارائه مي كند که هر عامل شامل ۶ بعد است. تست NEO مقیاس های تجربه شده ای برای اندازه گیری صفات N (روان آزرده گرایی) ، E (برون گرایی) و O (گشودگی نسبت به تجربه) داشت اما برای دو عامل دیگر یعنی A (موافق بودن۳) و C (با وجدان بودن۴) مقیاس های کلی داشت. در سال ۱۹۸۹ چند سوال اضافه به استفاده کنندگان این تست پیشنهاد شد اما پرسشنامه بدون تغییر باقی ماند. تست NEO PI-R این نارسایی ها را با اضافه کردن مقیاس هایی برای صفات فرعی دو عامل A و C که قبلا فقط عوامل اصلی را ارزیابی می نمود و و صفات فرعی به طور ضمنی در آن عوامل بودند، برطرف می کند. علاوه بر آن ۱۰ سوال دیگر نیز از N ،E وO تغییر یافت تا صفات آن عوامل وضوح بیشتری یابد(گروسی فرشی،۱۳۸۰).

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه

روایی و اعتبار :دارد

روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد

تعداد صفحات:۴۰

نوع فایل:Word

جهت دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 55,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه برای نمایش ساختار عاملی آزمون پنج عامل عمده در قالب یک پرسشنامه شخصیتی صورت...

ادامه مطلب »

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۸
نوع فایل:word
به نظر استرنبرگ، عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل شود. بنابراین اگر نمرات شما در سه مقیاس، در بالای میانگین و تقریبا یکسان باشد، می توانید بگویید که آدم خوش شانسی هستید.

RIAL 29,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 8 نوع فایل:word به نظر...

ادامه مطلب »