برچسب ها :همبستگی

راهنمای آزمون وکسلر

راهنمای آزمون وکسلر

راهنمای آزمون وکسلر: در میان سایر آزمون‌های انفرادی هوش ، می‌توان به آزمون‌های وکسلر که توسط روانشناس آمریکایی دیوید وکسلر ساخته شده، اشاره کرد.
وکسلر هوش را به عنوان ، “استعد اد کلی فرد برای انجام دادن عمل هدفمند ، تفکر منطقی و برخورد موثر با محیط خود” توصیف می کند( وکسلر،۱۹۳۹). هوش از عناصر یا عواملی تشکیل شده که جداگانه قابل تعریف و اندازه گیری هستند و با یکدیگر همبستگی دارند و هوش کلی نتیجه اندازه گیری هریک ازین عوامل و ترکیب انها و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر است.

دیوید وکسلر در دهه ۱۹۳۰ مطالعه تعدادی از آزمون‌های استاندارد را آغاز کرد. او معتقد بود که آزمون استنفورد – بینه بیش از حد به توان کلامی تکیه دارد و برای بزرگسالان مناسب نیست. به همین دلیل در سال ۱۹۳۷ دیوید وکسلر در نیویورک تصمیم می‌گیرد، با استفاده از روش متفاوت از روش ترمن ، آزمون هوشی تهیه کند. ترمن سوالات آزمون استنفورد – بینه را بر اساس سن تنظیم کرده بود، اما وکسلر ، سوالات آزمون خود را بر اساس درجه دشواری تنظیم می‌کند. تفاوت دیگر بین آزمون استنفورد- بینه و آزمون‌های و کسلر اهمیت دادن آنها به اندازه‌گیری استعدادهای کلامی است.

مشخصات راهنمای آزمون وکسلر

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۴۶
نوع فایل:word

جهت دانلود راهنمای آزمون وکسلر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 60,000 – خرید و دانلود فایل

راهنمای آزمون وکسلر: در میان سایر آزمون‌های انفرادی هوش ، می‌توان به آزمون‌های وکسلر که توسط روانشناس آمریکایی دیوید وکس...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

مقیاس بلوغ عاطفی

مقیاس بلوغ عاطفی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۴۸ سؤال است که توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا ( ۱۹۷۴ ) طراحی شده است، پنج حیطه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، سازگاری اجتماعی، فروپاشی شخصیت، فقدان استقلال را اندازه گیری میکند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس بلوغ عاطفی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word این پرسشنامه دا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ، توسط باس و پری ) ۲۹۹۱ ( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۱۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word نسخه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۱
نوع فایل:word

ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد است، پرسشنامه در قالب ۳۳ سؤال با مقیاس رتبه های تنظیم شده که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴را در بر می گیرد. کمترین مقدارعددی ۱و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: آموزش شغلی، غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، سبک مدیریت مشارکتی و نگرش شغلی است. از کارکنان خواسته شده پس از مطالعه هر سؤال نظرشان را در مورد آن مشخص نمایند .

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:1...

ادامه مطلب »

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصيلی (TPS)

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

اين مقياس توسط ديويد تاكمن و سكستون در سال ۱۹۸۹ طراحی شده است که نخستين بار در سال ۲۰۰۱ ميلادی توسط تاكمن در دانشگاه تورنتو كانادا جهت سنجش ميزان تعلل ورزی دانشجويان اجرا و هنجاریابی شد. پس از اجراي پرسش نامه ۳۵ گويه ای بر روی ۱۸۳ دانش آموز، با استفاده از تحليل عاملی به ۱۶ گويه كاهش يافت.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲)، حاوی ۳۹ عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابراز می نماید. نسخه اصلی این سیاهه دارای ۴۰ عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد .عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه است.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای “برن رویتر”

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای “برن رویتر”

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۸
نوع فایل:word

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیشامد های روزانه زندگی ساخته شده است و از ۱۲۵ سوال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگی های شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از ۱۶ سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای "برن رویتر" روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:18 نوع ف...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (ACSI-28)

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (کنار آمدن) یک آزمون ۲۸ سوالی است که شامل طیف وسیعی از مهارت های روانی است که در موقعیت های مختلف بازی و شرایط مسابقه، عکس العمل ورزشکاران را مورد ارزیابی قرار می دهد. به طور مثال این پرسشنامه در کشور های صاحب نام در ورزش بیس بال و سافتبال بسیار کاربرد داشته است

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

پرسشنامه خلاقیت دارای ۴۰ سوال بوده و توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است.گیلفورد (۱۹۵۰) : خلاقیت را مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه ها که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم سلامت روانی، انعطاف پذیری و اصالت می باشد (فیضی،۱۳۸۸).در این پژوهش منظور از خلاقیت نمره ایست که کارکنان به سوالات ۴۰ گویه ای پرسشنامه خلاقیت می دهند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد خلاقیت روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:8 نوع فایل:word پرسشنا...

ادامه مطلب »