برچسب ها :پرسشنامه مدیریت رایگان

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي و نشان دادن مصاديق آن نوشته شده است. مقاله ضمن بيان ضرورت و اهميت اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ريشه هاي فردي و اجتماعي و اثار آن را بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث قرار داده است. علاوه بر بررسي عوامل مختلف اخلاق و مسئوليت اجتماعي مانند تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي فرد بر تصميم گيري ها، چگونگي هماهنگي تصميمات مديران با فرهنگ معين و اين كه چگونه يك تصميم تحت تأثير ادراكات و ارزش هاي افراد قرار دارد.

سه جنبه عدالتي، مراقبه اي و انتقادي اخلاق و مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي آموزشي نيز تشريح شده است. جنبه عدالتي به چگونگي اداره و تصميم گيري سازمان هاي آموزشي و تأمين منابع و فرصت هاي مساوي توجه كرده است. جنبه انتقادي به تمركز قدرت و صلاحيت كساني كه آموزش و پرورش را اداره مي كنند و اين كه چگونه طبقات اجتماعي پديد مي‌ايد پرداخته است. جنبه مراقبه اي بر ابعاد انساني رفتارهاي مديريت، تأمين نيازها و حفظ ارزش انسان ها متمركز شده است. در انتهاي مقاله، ضمن نقد روش هاي جاري آموزش و پرورش در رابطه با اخلاق و مسئوليت اجتماعي، راه كارهاي اصلاح آن ارائه گرديده است.

مشخصات مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

تعداد صفحه: ۳۶
نوع فایل:word

جهت دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی:ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آنها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند. ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد بطور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

 

مشخصات پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی:ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی شامل ۱۸ سوال می باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه گیری می کند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظر با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word پ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۹
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۰ سئوال سه گزینه ای می باشد که هدف آن ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:9 نوع فایل:word این پرسش...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱). پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران،۱۳۹۱).

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است. به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.  چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را محاسبه کنید.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید. مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

مشخصات پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو.

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول توسط لیشتینستین (۱۹۹۰) ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی آگاهی از ارزش اقتصادی محصول بکار می رود.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد و هدف آن ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن است.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه نیاز به کارت امتیازی متوازن روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۷
نوع فایل:word

این پرسشنامه شامل دو بخش است. قسمت نخست پرسشنامه شامل اطلاعات و ویژگیهای فردی آزمودنی ها نظیر جنسیت، سنوات خدمتی، رشته تحصیلی و اداره کل محل کار و قسمت دوم، در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای TQM می باشد.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 7 نوع فایل:w...

ادامه مطلب »